خدمات مالی

لطفا کارت بیمه خود را تأیید کنید یا تأیید پوشش بیمه فعلی خود را هنگام ثبت نام برای خدمات. اکثر شرکت های بیمه در حال حاضر به بیماران نیاز دارند تا قبل از اخذ مجوز برای روش های انتخابی.

سیاست پرداخت

شما ممکن است در زمان ورود یا ثبت نام سپرده باشید. مبلغ سپرده بستگی به نوع بیمه درمانی شما، میزان پوشش و طول مدت اقامت در بیمارستان یا نوع خدمات سرپایی متفاوت خواهد بود. بیماران با پوشش بیمه کامل بیمه، همانطور که توسط بیمارستان تایید شده اند، مجبور به پرداخت همکاری پرداختی / پرداخت خسارت و یا سپرده می شوند. برای جزئیات خاص درباره سپرده خود، لطفا با بخش پذیرش ما در شماره 805 / 652-5082 یا 805 / 667-2845 تماس بگیرید.

Medicare بیماران یا بیماران با پوشش بیمه دیگر

بیمارستان یادبود جامعه بلافاصله بیمه شرکت شما را بفروشد، اگر شما یک برنامه بیمه قابل قبول دارید و مزایای بیمارستان Memorial Hospital را به شما اختصاص می دهد. ما اجازه داریم شرکت بیمه 45 روز از تاریخ صدور صورت حساب که در آن بخشی از ادعای خود را پرداخت کنیم. در صورتی که حامل بیمه حساب شما را ظرف 45 روز پرداخت نکنید، بیمارستان درخواست پرداخت از شما خواهد کرد.

سیاست کمک مالی – خلاصه زبان ساده

خلاصۀ برنامههای کمک هزینۀ مالی در COMMUNITY MEMORIAL HEALTH SYSTEM

بیمارستان Community Memorial و Ojai Valley Memorial Health System متعهد هستند به افرادی که نیازمند خدمات مراقبت سلامت میباشند و بیمه نشده اند، یا بیمۀ مناسبی ندارند، یا مشمول یک طرح دولتی نمیباشند، و یا با توجه به وضعیت مالی فردی خود نمیتوانند هزینههای مراقبت پزشکی ضروری را پرداخت کنند، خدمات مراقبت خیریه یا کمک مالی ارائه نمایند. کمک مالی ممکن است شامل بخشش کلیه هزینهها، بخشش بخشی از هزینهها، یا ارائه سایر گزینههای پرداخت به بیمار باشد.

برای اینکه بیمار واجد شرایط باشد، لازم است ساکن منطقۀ خدماتی مشخص شدۀ Community Memorial Health System باشد. این منطقه شامل مناطق اطراف Camarillo, Ojai, Ventura, Santa Paula و Fillmore میگردد.

منبع پرداخت و توانایی پرداخت بیمار پس از پذیرش توسط بازرس مالی CMHS ارزیابی خواهد شد. کارکنان بخش خدمات مالی بیماران یا یک فرد منتصب توسط Community Memorial Health System، بیماران را در استرداد وجوه از محل طرحهای محلی، ایالتی و فدرال، در صورت عدم وجود منبع دیگر برای پرداخت، یاری خواهند نمود. در صورتی که هیچ نهاد ثالثی به عنوان منبع پرداخت در دسترس نباشد، به بیماران/ضمانت کنندگان اطلاعاتی در مورد طرح کمک مالی ارائه خواهد شود.

زمانی که یک مورد خودپرداختی تسویه نشده وجود داشته باشد و تأیید شده باشد (یا بیمار/متقاضی اعلام کرده باشد) که مشکل مالی دارد، درخواست کمک مالی میتواند در هر زمانی در طول فرآیند چرخه دریافت وجه تکمیل شود. فرآیند درخواست شامل تکمیل درخواست کمک مالی و ارائه اسناد تأیید کننده میباشد. پس از اخذ درخواست تکمیل شده، ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت، یک نامه پذیرش یا عدم پذیرش در برنامه به بیمار یا ضمانت کننده ارسال میشود. تأییدیه ممکن است شامل، اما نه محدود به، بیشترین بازگشت مالیات فدرال کنونی متقاضی و فیش حقوقی 3 ماه کنونی وی باشد. ارزش خالص متقاضی و/ یا دارایی او (سنجش استطاعت مالی) نیز میتواند به عنوان عاملی تعیین کننده در ارتباط با تأیید کمک مالی مورد استفاده قرار گیرد. بیماران خود اشتغال ملزم به ارائه صورت سود و زیان برای تأیید درآمد خود هستند. بیماران/ضمانت کنندگانی که کاهش ناگهانی و طولانی مدت درآمد را تجربه میکنند میتوانند براساس فیش حقوقی 3 ماه اخیر (از جمله کنونی) و/یا اسناد مراجع مالی مانند سازمان خدمات اجتماعی و غیره مبتنی بر تأییدیه ادعای کاهش درآمد احراز شرایط نمایند. CMHS میتواند از بیمار بخواهد که برای دریافت کمک هزینۀ دولتی از طریق برنامۀ Medi-Cal درخواست ارائه دهد.

موارد بخشش کاهش بدهی در برنامۀ کمک مالی مبتنی بر جدول قابل تطبیق با درآمد افراد و با استفاده از دستورالعمل کنونی فقر فدرال ایالات متحده، درآمد، داراییها، اندازه خانواده، نیازهای پزشکی و هزینههای مصیبت بار میباشد. میزان کمک مالی بین نرخهای خدمات مراقبت پزشکی و 100٪ متغیر است و صرفنظر از داشتن یا نداشتن بیمه درمانی در دسترس همه بیماران قرار دارد.

برنامۀ کمک مالی شامل فرآیندهای زیبایی و آرایشی نمیشود و در ضرورتهای پزشکی مورد بازنگری قرار میگیرد. بیماران مرتبط با زایمان مشمول این سیاست نمیشوند، چراکه در این موارد طرح Medi-Cal آنها را یاری خواهد نمود. احراز شرایط بستگی به همکاری بیمار در فرآیند درخواست دارد. هیچ یک از بیمارانی که واجد شرایط دریافت کمک هزینۀ مالی بشوند، به خاطر خدمات اورژانس یا مراقبتهای پزشکی ضروری مبلغی فزون تر از هزینههای عمومی صورتحصاب از آنها دریافت نخواهد شد.

نسخۀ رایگان فرم درخواست و دستورالعمل آن در وب سایت ما قرار دارد:

درخواست دانلود و دستورالعمل:

جهت ارائۀ درخواست به صورت حضوری میتوانید به نشانی 5855 Olivas Park Dr. Ventura, CA 93003 مراجعه نمایید، یا با بخش خدمات مشتریان ما به شمارۀ 5632-948-805 تماس بگیرید تا یک نسخۀ رایگان با پست برای شما ارسال شود.

بیماران خودمراقبت

بیمارستان یادبود جامعه یک سیاست تخفیف برای بیمارانی که پوشش بیمه ندارند. هزینه های برآورد شده قبل یا در زمان ارائه خدمات، به طور کامل “به طور کامل” انجام می شود. یک بیانیه مشخص از اتهامات ارسال خواهد شد حدود 10 روز پس از تاریخ خدمات ارسال می شود. هر مبلغی که پرداخت نشده است، ظرف 15 روز پس از دریافت بیانیه شما و پس از 30 روز، مجرم شناخته شده است، مگر اینکه ترتیبات مالی قبلی صورت پذیرد.

اداره پذیرش مشاوره مالی برای کمک به شما با تعهدات مالی شما در دسترس است. برای اطلاعات، از دوشنبه تا جمعه، 8:00 صبح تا 4:30 صبح از اداره پذیرش تماس بگیرید. در 805 / 652-5082 یا 805 / 667-2845.

دانلود نرم افزار خیریه

بیل شما شامل هزینه های زیر می شود

هزینه اتاق – شامل اتاق، مراقبت پرستاری، غذا های معمولی، کتانی و لباس های شسته شده، نگهداری و نگهداری و خدمات مدیریت کسب و کار.

خدمات فردی / شارژ مجدد – این شامل اتاق های عملیاتی و بازیابی، وعده های غذای لذیذ، آزمایشگاه، روش ها، درمان فیزیوتراپی، داروها، درمان ها، لوازم و خدمات بیهوشی است.

اتمام هزینه ها

گاهی اوقات یک بار اتهام پردازش نمی شود تا در بیانیه اصلی شما ارسال شود. برای این اتهام به شما ارسال می شود که منعکس کننده تاریخ دریافت شارژ است، به جای تاریخ ارائه سرویس.

اداره پذیرش مشاوره مالی برای کمک به شما با تعهدات مالی شما در دسترس است. برای اطلاعات، از دوشنبه تا جمعه، 8:00 صبح تا 4:30 صبح از اداره پذیرش تماس بگیرید. در 805 / 652-5082 یا 805 / 667-2845.

صورتحساب از پزشکان

پزشکان کارکنان یا عوامل CMH یا CMHS نیستند.

شما یک لایحه جداگانه از پزشک، متخصص بیهوشی، رادیولوژیست یا متخصصین دیگر که برای شما مراقبت می کنند، دریافت خواهید کرد. لطفا هرگونه درخواست صدور صورتحساب را به طور مستقیم به آنها بدهید